De ce nu ar trebui să ținem Paștile?

Pentru mine Paștele nu reprezintă ceva important pentru că nu descrie corect la ceea ce ar trebui să luăm aminte. Eu voi lua în considerare doar sărbătoarea sub numele de Învierea Domnului Isus Hristos.

De ce spun asta?

Sărbătoarea Învierii Domnului este descrisă în limba română prin cuvântul “Pasti”, care este de origine ebraică. Pascha (pesah) însemnă trecere și era moștenit de acestia de la egipteni, indicând: sărbătoarea anuală a azimilor în amintirea trecerii evreilor prin Marea Roșie și a exilului.

Termenul ebraic a trecut în vocabularul crestin, pe motivul că evenimentele istorice care sunt comemorate de această sărbătoare, adică patimile, moartea și învierea Domnului, au coincis cu Paștile iudaice din acel an.

Acest cuvânt s-a impus în creștinism pe considerentul că Mantuitorul l-a folosit, atunci când a spus ucenicilor Săi : “Stiți că peste doua zile va fi Pastile si Fiul Omului va fi dat sa fie rastignit” (Matei 26:2). Iar ucenicii au intrebat, întrebuințând același cuvânt : “Unde voiesti să-ți pregătim să mănănci Paștile?” (Matei 26:17).

“Pastile” la care se referă aici atât Mântuitorul cît si ucenicii Lui, sunt Pastile iudaice, instituite de Moise, dar cu aceste “Pasti” pe care se pregăteau Apostolii să le gătească lui Hristos, se împletesc patimile, moartea și, după trei zile, învierea Domnului.

Din această cauză ar trebui să înlocuim denumirile de Sărbătoare Paștiilor cu Sărbătoarea Învierii.

Ce mi se pare și mai grav este că unele limbi germanice numesc această sărbătoare după zeița Eostre:

  • germană Ostern (das), germana superioară medievală: ōsteren din vechea germană superioară: ōstarun, ōstarūn (formă la plural)
  • engleză Easter, dialect northumbrian: Eostre (În engleza medievală: ester, estre din engleza veche: ēaster, ēastre. Alte denumiri ale Zeiței Mame a fertilității, reînvierii și zorilor: Ostare, Ostara, Ostern, Eostra, Eostre, Eostur, Eastra, Eastur, Austron and Ausos). La greci, zeița era numită Eos iar la romani Aurora.

Desigur în cele din urmă am putea trece peste aceste denumiri și să sărbătorim cu adevărat esența acestei sărbători.

Lasa un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: